Ilmapartion historiaa

Varhaista historiaa

Partiota on jo liikkeen alkuajoista lähtien harrastettu erilaisilla painotuksilla. Tutuimpia suomalaisille ovat meri- ja erälippukunnat, joissa partion kasvatustavoitteita toteutetaan näitä aiheita korostavilla aktiviteeteilla. Ilmailu on ollut mukana partiossa heti liikkeen syntyvuosista lähtien. Britanniassa otettiin käyttöön Ilmailija-suoritusmerkki (Airman’s badge) 1911, ja tätä pidetään ilmapartiotoiminnan alkamisena. Ilmapartion alun keskeinen henkilö oli B-P:n nuorin veli majuri Baden Baden-Powell. Hän oli kiinnostunut ilmailusta jo 1800-luvun puolella tehden erilaisia kokeita leijoilla ja ilmapalloilla. Baden Baden-Powell toimi Britannian aeronauttisen seuran puheenjohtajana 1900- luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, ja toi aktiivisesti ilmailua ja lentämistä mukaan myös partiotoimintaan. Häntä pidetäänkin ilmapartion perustajana.

Suomalaista ilmapartiota

Suomessakin ilmailu on ollut mukana partiossa kauan, sillä onhan jo erilaisten lennokkien rakentaminen ilmailua. Lentäviä lippukuntiakin meillä on ollut. Esimerkiksi purjelento on ollut aktiviteettina yksittäisissä lippukunnissa. Ensimmäisenä ilmalippukuntana mainitaan Laatokan Veikot Sortavalassa 1930-luvulla. Ilmapartiotoiminta ei kuitenkaan vakiintunut Suomessa 1900-luvun puolella maa- ja meripartion rinnalle, kuten monissa muissa maissa tapahtui.

Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ry perustettiin tammikuussa 2015, tavoitteenaan vakiinnuttaa ilmapartio suomalaiseen partio-ohjelmaan. Lippukunta on kehittänyt Ilmapartio-aktiviteetteja eri ikäkausille ja järjestänyt tapahtumia, joissa muidenkin lippukuntien jäsenet saavat kokeilla ilmapartio-aktiviteetteja.

Ilmapartio nykyään

Britannia on edelleen ilmapartiotoiminnan kärkimaa Euroopassa noin 150 ilmalippukunnalla ja 2500 ilmapartiolaisella. Kymmenistä maista ympäri maailmaa löytyy ilmalippukuntia. Tämän lisäksi on maita, joissa tavallisessa partio-ohjelmassa on kaikille tarkoitettuja ilma-aktiviteetteja, vaikka varsinaisia ilmalippukuntia ei maassa olisikaan. Esimerkiksi Australiassa on useita partiolaisten ilmailukeskuksia (Air Activity Centre), jotka tuottavat mahdollisuuksia eri ilmailulajeihin liittyvien aktiviteettien suorittamiseen kaikille partiolaisille.

Meillä Suomessa on tällä hetkellä Malmin Tuulenkävijöiden lisäksi 2 muuta ilmapartiolippukuntaa, tosin kumpikaan niistä ei ole aktiivinen. Myös tavalliset lippukunnat ovat alkaneet suorittaa ilmapartioaktiviteetteja ohjelmassaan. Ilmapartioleirejä järjestetään joka kesä ja Sudarisiivet-tapahtuma alueen muiden lippukuntien sudenpennuille joka kevät.